Live
5Loser of 4Loser of 43Loser of 1Loser of 1Loser of 2Loser of 27Loser of 6 (if necessary)Loser of 6 (if necessary)6Winner of Losers BracketWinner of Losers Bracket42Shy2ShySen3Sen1Amaz1AmazDennis4DennisRound 1SemifinalsFinalsLosers Round 1Semifinals
Loser of 4
Loser of 1
Loser of 2
Loser of 6 (if necessary)
Winner of Losers Bracket
Shy
Sen
Amaz
Dennis